Wydawca treści Wydawca treści

pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Na terenie naszego nadleśnictwa występuje 9 pomników przyrody, tym:

  • pojedyncze drzewa – 6 szt.,
  • grupy drzew – 2 szt.,
  • skałki, urwiska i progi skalne – 1 szt.,

    
Najciekawsze pomniki to:

  • Dąb "Bartek"

Największa atrakcja turystyczna regionu - dąb "Bartek" rosnący w Leśnictwie Bartków w oddziale 65 m przy drodze z Zagnańska do Samsonowa.
Posiada imponujące wymiary: pierśnica - 3,14 m, obwód pnia na wysokości 1,30 m - 9,85 m, obwód pnia przy ziemi - 13,4 m, wysokość - 30 m, rozpiętość korony - 20 m x 40 m. Wiek drzewa szacuje się na około 700 do 1000 lat.

Wiele legend z życia królów polskich wiąże się z „Bartkiem". Między innymi w cieniu drzewa odpoczywał król Jan III Sobieski wracając spod Wiednia, który w dziuplach drzewa jakoby umieścił butelkę wina, rusznicę i szablę turecką.

W 1905 roku pożar sąsiednich budynków spowodował martwicę, która pociągnęła za sobą odpadanie kory i w konsekwencji zaburzenie statyki drzewa. Już od 1920 r. systematycznie przeprowadza się zabiegi konserwatorskie, mające na celu zabezpieczenie drzewa. Obecnie drzewo posiada 8 konarów głównych podpartych 11 teleskopowymi podporami. Pomimo tego dąb ulega próchnieniu i w każdej chwili może nie utrzymać swego ciężaru i naporu wiatrów.

Nieopodal „Bartka" wzdłuż przyległej ulicy znajduje się aleja drzew będąca pomnikiem przyrody ożywionej. Na odcinku 220 m rośnie 48 drzew 100-200 letnich klonów, lip, jesionów i grochodrzewów oraz 2 modrzewie polskie o obwodach pni na wysokości 1,30 m do 3,60 m. Wysokość drzew dochodzi do około 25 m.

  • Buk zwyczajny

rosnący w oddz. 186g leśnictwa Węgle, jest jednym z ciekawszych przedstawicieli pomników przyrody położonych w mniej dostępnych dla turystów terenach śródleśnych Nadleśnictwa Zagnańsk. Pomnik ustanowiony został ze względu  na imponujące rozmiary - pierśnica 150 cm, wysokość ok. 44 m, sędziwy wiek ok. 250 lat oraz przede wszystkim ciekawy kształt rozwidlającego się na dwie odnogi drzewa.