Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad Lasami Niepaństwowymi

Informujemy, że nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa a znajdującymi się w zasięgu działania Nadleśnictwa Zagnańsk pełnią odpowiednie terytorialnie Starostwa Powiatowe.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

• doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;

• udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;

• wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;

• organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;

• sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

Doradztwo leśne

Nadleśnictwo Zagnańsk posiada akredytację na świadczenie usług doradczych w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013. Obszar obsługiwany jest w ramach akredytacji i obejmuje województwo Świętokrzyskie powiat kielecki.

Doradca leśny – Katarzyna Dudek tel. 41 300-10-44 do 45 w. 253

Więcej na ten temat:

lista doradców leśnych

lista przedmiotów posiadających akredytację w zakresie świadczenia usług doradczych posiadaczom lasów