Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Zagnańsk
Nadleśnictwo Zagnańsk
41 300 10 44 do 46
41 300 10 44

ul. Przemysłowa 10 A
26-050 Zagnańsk

Nadleśniczy
Sławomir Olesiński
41 300 10 44 do 46 w. 233
Zastępca nadleśniczego
Paweł Kowalczyk
41 300 10 44 do 46 w. 234
Główny księgowy
Krystian Lisowski
41 300 10 44 do 46 w. 235
Inżynier nadzoru
Witold Wałek
515 149 209

Dział Gospodarki Leśnej

Paweł Kowalczyk
Zastępca nadleśniczego
Tel.: 41 300 10 44 do 46 w. 234
Iwona Karyś-Szostek
Starszy specjalista ds. zagospodarowania lasu
Tel.: 41 300 10 44 do 46 w. 247
Janusz Chłopek
Specjalista ds. sprzedaży drewna
Tel.: 41 300 10 44 do 46 w. 242
Seweryn Piasecki
Specjalista ds. administracji systemów komputerowych i geoinformatyki
Tel.: 41 300 10 44 do 46 w. 244
Katarzyna Dudek
Specjalista ds. ochrony przyrody i ppoż.
Tel.: 41 300 10 44 do 46 w. 253
Sebastian Skóra
Specjalista ds. użytkowania lasu
Tel.: 41 300 10 44 do 46 w. 248
Beata Pańczyk
Instruktor techniczny ds. sprzedaży drewna
Tel.: 41 300 10 44 do 46 w. 242
Piotr Jakubczyk
Specjalista ds. stanu posiadania
Tel.: 41 300 10 44 do 46 w. 254

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Wojciech Barański
Sekretarz
Tel.: 41 300 10 44 do 46 w. 237
Jerzy Milcarz
Referent ds. transportu
Tel.: 41 300 10 44 do 46 w. 245
Alicja Dąbrowska
Magazynier
Tel.: 41 300 10 44 do 46 w. 245
Paweł Adamczyk
Instruktor techniczny
Tel.: 41 300 10 44 do 46 w. 236
Paulina Soboń
Referent administracyjny
Tel.: 41 300 10 44 do 46 w. 231

Dział Finansowo - Księgowy

Krystian Lisowski
Główny księgowy
Tel.: 41 300 10 44 do 46 w. 235
Beata Tabiszewska
Starsza księgowa
Tel.: 41 300 10 44 do 46 w. 238
Anna Gliwińska
Księgowa
Tel.: 41 300 10 44 do 46 w. 263
Izabela Olesińska
Księgowa
Tel.: 41 300 10 44 do 46 w. 256
Karolina Cieślak-Świercz
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Tel.: 41 300 10 44 do 46 w. 241

Kadry

Paweł Chyb
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 41 300 10 44 do 46 w. 246

Straż Leśna

Tomasz Jarosz
Komendant Straży Leśnej
Tel.: 515 228 302
Ireneusz Widelski
Strażnik leśny
Tel.: 515 228 304
Jerzy Terczyński
Strażnik leśny
Tel.: 602 320 103
Mateusz Świtek
Starszy referent
Tel.: 41 300 10 44 do 46 w. 255