Asset Publisher Asset Publisher

wypalanie traw zagraża lasom

Apelujemy o zaniechanie wypalania traw, które jest najczęstszą przyczyną pożarów lasów wiosną.

W gaszeniu pożaru, który poważnie zagrażał lasom leśnictwa Adamów brały również  udział leśne służby terenowe i pracownicy biura Nadleśnictwa Zagnańsk (14 osób) wyposażeni w samochód gaśniczy oraz podręczny sprzęt ppoż. tj.: hydronetki i tłumice.


Nie wypalajmy traw!


Apelujemy o zaniechanie wypalania  traw, które jest najczęstszą  przyczyną pożarów lasów wiosną. Wypalając trawy, stwarzamy również poważne zagrożenie dla domostw, a co za tym idzie dla zdrowia i życia ludzi. Co roku przy wypalaniu giną ludzie. Na terenach o znacznym zalesieniu lasy i obszary upraw rolniczych bezpośrednio sąsiadują ze sobą, a w takich warunkach łatwo o przeniesienie się ognia do lasu, który o tej porze stanowi poważne zagrożenie.

Wypalanie traw, słomy i zarośli to brutalny sposób niszczenia zieleni. Wbrew pozorom nie daje żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie – przynosi jedynie szkody. Wypalanie traw niszczy nie tylko szkodniki. Gina pożyteczne organizmy glebowe, owady zapylające kwiaty, dżdżownice, drobne kręgowce, pisklęta wcześnie zakładających gniazda ptaków oraz większe zwierzęta chronione.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880):
Art. 124. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.
Art. 131. Kto: (...) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny.


Zauważyłeś pożar – alarmuj! Telefony: 998 lub 112 !