Asset Publisher Asset Publisher

Choinka nadziei

Już po raz dziesiąty Lasy Państwowe wraz ze szkołami z terenu całej Polski włączają się w świąteczną akcję „Choinki Nadziei”, organizowaną przez Fundację Ekologiczną ARKA.Jubileuszową edycję „Choinek Nadziei” wzorem lat ubiegłych objął patronatem honorowym Dyrektor Generalny Lasów Państwowych – Adam Wasiak. Akcja polega na angażowaniu leśników, pedagogów i młodych wolontariuszy w pomoc osobom starszym i osamotnionym.

 

  Już po raz dziesiąty Lasy Państwowe wraz ze szkołami z terenu całej Polski włączają się w świąteczną akcję „Choinki Nadziei", organizowaną przez Fundację Ekologiczną ARKA. Jubileuszową edycję „Choinek Nadziei" wzorem lat ubiegłych objął patronatem honorowym Dyrektor Generalny Lasów Państwowych – Adam Wasiak. Akcja polega na angażowaniu leśników, pedagogów i młodych wolontariuszy w pomoc osobom starszym i osamotnionym.
Lasy Państwowe jako partner strategiczny przedsięwzięcia, aktywnie włączają się w jego organizację.
Grupy dzieci i młodzieży przygotują ozdoby choinkowe, którymi udekorują pachnące, podarowane przez leśników drzewka, by następnie zanieść je do pobliskich Domów Spokojnej Starości i Domów Dziecka. Prezentując przygotowane przez siebie programy artystyczne (jasełka, kolędowanie, prezentację wierszy), młodzi ochotnicy przyniosą ich mieszkańcom radość i bożonarodzeniową atmosferę.
Co roku w akcję „Choinki Nadziei" angażuje się kilkaset szkół z różnych zakątków Polski. Dzieci i młodzież, wychodząc do swoich rówieśników z Domów Dziecka oraz seniorów zamieszkujących Domy Spokojnej Starości, uczą się miłości, szlachetności i otwartości na potrzeby osób samotnych.
Choinki rozdawane w ramach akcji pachną lasem! Są przeciwieństwem sztucznych, plastikowych drzewek, które jako odpady mogą zalegać w środowisku nawet po kilkaset lat… Leśnicy, przekazując drzewka za pośrednictwem młodych wolontariuszy, oprócz wartości społecznych, promują również postawę odpowiedzialności za przyrodę. Korzystając z naturalnych, legalnie pozyskiwanych choinek, dbamy o naturę i nie przyczyniamy się do zwiększania ilości plastikowych śmieci.
Przedstawicieli szkół zapraszamy do kontaktu z nadleśnictwami Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu w celu podjęcia współpracy i odebrania świątecznych drzewek.
Zapraszamy do udziału w akcji!