Asset Publisher Asset Publisher

Trzy nowe zbiorniki

Z korzyścią dla środowiska. W grudniu ubiegłego roku Nadleśnictwo Zagnańsk zakończyło budowę obiektów małej retencji w ramach projektu „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”.

Inwestycja obejmowała wybudowanie zbiornika w Leśnictwie Adamów, oraz dwóch innych i dwóch zastawek w Leśnictwie Węgle. Lokalizacja nie była przypadkowa. Wykorzystano naturalne ukształtowanie terenu, dzięki czemu udało się wkomponować obiekty w leśne otoczenie. Trzy zbiorniki i dwie zastawki łącznie mogą pomieścić 3960 m3 wody. Efekty ekologiczne przedsięwzięcia to jednocześnie minimalizowanie skutków gwałtownych opadów i zapobieganie suszy. W Leśnictwie Adamów już tej wiosny zaobserwowano parę kaczek krzyżówek, która odwiedzała zbiornik, oraz kilka gatunków żab i ropuch, dla których zbiorniki posłużyły za miejsce rozrodu. Dla wielu leśnych zwierząt niewielkie stawy o łagodnych brzegach stały się wodopojem. Nie wykluczone, że zasiedlą je również ryby. Wraz z rozpoczęciem wegetacji w zbiorniku i na jego brzegach pojawiły się również rośliny związane ze środowiskiem wodnym. Leśniczy Robert Jaros z Leśnictwa Adamów nie kryje zadowolenia, że zbiornik powstał na jego terenie. – Budowa zbiornika w pobliżu naturalnego źródła, które zasila go swoją wodą pozwoli zachować konieczne rezerwy na wypadek suszy. Od lat zbieram dane o ilości opadów dla Instytutu Badawczego Leśnictwa. Postępujący deficyt wody w środowisku jest niepokojący – przekonuje leśnik. Robert Jaros ma nadzieję, iż jednym z efektów oddziaływania zbiornika będzie podniesienie poziomu wód gruntowych i zatrzymanie okresowego opadania poziomu wody w studni. Ponadto na pobliskiej łące, obok zbiornika, znajduje się punkt pomiarowy instytutu w Sękocinie. Pomiary te dokonywane są na potrzeby programu badawczego dotyczącego zlewni rzeki Jaślanej.