Asset Publisher Asset Publisher

Akcja „Przerwany marsz…” - 2 września 2019 r. w Technikum Leśnym w Zagnańsku

W dniu 2 września br. w Technikum Leśnym w Zagnańsku, podczas dni upamiętniających 80-tą rocznicę wybuchu II Wojny Światowej, została zorganizowana akcja pn. „Przerwany Marsz…”, polegająca na symbolicznym dokończeniu przerwanego 80 lat temu przez wybuch wojny marszu do szkół ówczesnej młodzieży.

Uczniowie Technikum Leśnego w Zagnańsku uczestniczyli w inauguracji nowego roku szkolnego 2019/2020 wspólnie z dwoma emerytowani pracownikami Lasów Państwowych, przedstawicielami pokolenia „Dzieci Wojny” – Panem Witoldem Bimerem oraz Panem Maciejem Wiśniewskim.

Przekroczenie progów szkoły przez ww. przedstawicieli wojennego pokolenia miało w sposób symboliczny dokończyć ich przerwaną przed osiemdziesięciu laty edukację.

Jednym z tych, którzy w 1939 r. nie dotarli do szkoły był Pan Witold Bimer, mieszkający wówczas w budynku służbowym na terenie Ośrodka Transportu Leśnego w Zagnańsku. Miał 9 lat, gdy wybuchła wojna i jego beztroskie dziecięce życie zostało na trwałe przerwane i napiętnowane ciągłym strachem. Zatrzymanymi w pamięci obrazami z tego okrutnego okresu dzieciństwa Pan Witold Bimer podzielił się podczas uroczystości, wspominając okres wybuchu II Wojny Światowej i wydarzenia, które temu towarzyszyły na terenie Gminy Zagnańsk.

W organizowanej przez szkołę wspólnie z Nadleśnictwem Zagnańsk akcji uczestniczyli również przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach.

Punktem kulminacyjnym akcji było wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego, który towarzyszy Polakom od wielu lat.

Powyższa akcja „Przerwany marsz...” powstała z inicjatywy Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczpospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej i ma stanowić próbę stosownego podziękowania i oddania szacunku całemu pokoleniu „Polskich Dzieci Wojny” za ich przepełnione okrucieństwem wojny życie i za to co zrobili dla Polski.