Lista aktualności Lista aktualności

Dofinansowanie przez WFOŚiGW konkursu fotograficznego

WFOŚiGW dofinansował w 50% konkurs fotograficzny pn.: „Pomnik przyrody dąb „Bartek” oraz pozostałe formy ochrony przyrody na terenie Nadleśnictwa Zagnańsk - w obiektywie”

Konkurs fotograficzny został dofinansowany przez WFOŚIGW w 50 % kosztów kwalifikowanych tj. w kwocie 5000 zł. W ramach przedsięwzięcia zakupiono nagrody rzeczowe dla  laureatów w dwóch częściach konkursu, w sumie 10 nagród oraz nagrodzono 3 szkóły z województwa świętokrzyskiego.